Chuỗi Sự kiện đua top Open Beta Mu kỷ niệm SS6

Ngày đăng: 18/10/2022 | Chuyên Mục: Hướng dẫn, Tin Tức


1. Đua Top Reset Open beta ( lưu ý trong thời gian này sẽ giới hạn RS 10 lần 1 ngày , các ngày không đua top 5 lần 1 ngày )
– Thời gian từ 14h trưa ngày 22/10/2022 đến 21h tối ngày 24/10/2022
– Quy tắc : Nhân vật nào đạt số reset cao nhất đến thời điểm chốt top sẽ nhận giải thưởng( Ai reset trước là thắng không cần đạt level 400 trước )
– Phần thưởng
Top 1 :  1000k wcoin
Top 2 : 800k wcoin
Top 3 : 600k wcoin
Top 4 : 400k wcoin
Top 5 : 200k wcoin
Top 6 -10 : 100k wcoin
2. Đua Top Tiêu phí 
– Thời gian từ 14h trưa ngày 22/10/2022 đến 21h tối ngày 24/10/2022
– Quy tắc : Nhân vật nào tiêu phí wcoin nhiều nhất sẽ đạt giải thưởng ( Xem top tiêu phí ở F11 )
– Phần thưởng
Top 1 :  1 set đồ cấp 7  ( 1 option tùy chọn + 28 op + 9 ) + hộp vũ khí rồng x5
Top 2 :1 set đồ cấp 7  ( 1 option tùy chọn + 28 op + 0 ) + hộp vũ khí rồng x4
Top 3 :
1 set đồ cấp 6  ( 1 option tùy chọn + 28 op + 9 ) + hộp vũ khí rồng x3
Top 4 : 1 set đồ cấp 6  ( 1 option tùy chọn + 28 op + 0 ) + hộp vũ khí rồng x2
Top 5 : hộp đồ cấp 6 7  ( 20 hộp ) + hộp vũ khí rồng x1
Top 6 -10  : hộp đồ cấp 6 7 ( 10 hộp )  + hộp vũ khí rồng x1
Yêu cầu nhận top : Phải tiêu ít nhất 1 triệu wcoin đổ lên mới được tính
3.  Sự kiện đập đồ liền tay nhận ngay quà khủng
Thời gian :  Không giới hạn thời gian
Yêu cầu : Phải đập được ít nhất 8 món tại bảng xếp hạng top đập đồ  F11
– Đập được 8 món  + 10 nhận ngay 50B +  50 S
– Đập được 8 món  + 11 nhận ngày 100 B + 100 S
– Đập được 8 món  + 12 nhận ngay 150 B + 150 S
– Đập được 8 món  + 13  nhận ngay 200B + 200 S
– Đập được 8 món  + 14 nhận ngay 250 B + 250 S
– Đập được 8 món  + 15 nhận ngay 300B  + 300 S
 Lưu ý : Mỗi top chỉ có 10 người đầu tiên đập lên được mới được nhận thưởng. từ người thứ 11 trở đi ko được nhận
Ban quản trị Mu kỷ niệm SS6 kính báo