Tính năng wing 2 thần + cộng hưởng ring pent

Ngày đăng: 16/10/2022 | Chuyên Mục: Hướng dẫn, Tin Tức


Update 2 tính năng siêu xịn xò và độc quyền duy nhất tại Kyniemmu.com
1. Tính năng  cộng hưởng ring pent
NPC  cộng hưởng ring pent sẽ xuất hiện tại tọa độ này duy nhất sub 1 lorencia
Sử dụng tính năng cộng hưởng như cộng hưởng đồ
Lưu ý đặc biệt : ring chỉ có thể cộng hưởng với ring , pent chỉ có thể cộng hưởng với pent
Chi phí cộng hưởng : 200.000 wcoin
Tỷ lệ thành công : 30 %
Số dòng tối đa cộng hưởng : 2 dòng

 

2. Tính năng nâng cấp wing 2 thành wing thần
Yêu cầu wing +11 đổ lên

Sử dụng tính năng này tại NP nâng cấp sub 1 lorencia 
Chi phí nâng cấp : 500k wcoin + cụm Chaos + life + Cre 30 viên ( mỗi loại 2 cụm ) + Linh hồn cánh mua tại tạp hóa
tỷ lệ thành công nâng lên wing thần 30 %
Tỷ lệ thêm op cho wing  5%

 

Thông tin về wing thần
– Tăng chỉ số cơ bản 
– Tăng chỉ số dòng op lên
– Hiệu ứng đặc biệt khi mang